homepage inexans verzuim en reintegratie diensten: loopbaanbegeleiding, re´ntegratie, verzuimbegeleiding, coaching on the job, outplacement nieuws over ziekteverzuim, ziekmeldingen, loopbaanbegeleiding, reintegratie contact

Actueel

Steeds minder jonge vrouwen in de WAO
'Aanpak verzuim om psychische redenen' is nu beschikbaar
 

Nieuwe leidraad 'Verzuim om psychische redenen' beschikbaar

Ziekteverzuim om psychische redenen is sinds jaar en dag de meest voorkomende reden van ziekteverzuim. Het is een lastig aan te pakken verzuim. U kunt als P&O'er een nieuwe leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' downloaden, die is aangepast aan de nieuwste wet- en regelgevingen. Deze handleiding is een hulpmiddel bij het voorkomen en oplossen van deze vorm van verzuim.

De Leidraad 'Aanpak verzuim om psychische redenen' benadrukt dat verzuim om psychische redenen vraagt om snelle, doelgerichte actie en communicatie en stelt dat werknemer en werkgever samen verantwoordelijk zijn voor de aanpak. De leidraad is beschikbaar als compacte brochure en verkort stappenplan.

Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid
Omdat psychisch verzuim zo veel voorkomt, hadden de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2000 de commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid in het leven geroepen. Deze commissie heeft als taak de aanpak van ziekte of uitval uit arbeid om psychische redenen nader in kaart te brengen. Een van de acties die de commissie ondernam was het opstellen van een leidraad die u als personeelsfunctionaris praktische handvatten biedt bij het voorkomen en oplossen van deze vorm van verzuim. Nu wet- en regelgevingen de afgelopen jaren zijn veranderd, waaronder de invoering van de WIA en de nieuwe eisen in het kader van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, is ook de Leidraad onlangs vernieuwd.

Bron: HR Rendement

t. (072) 540 65 20 | f. (072) 561 10 05 | a. Annie M.G. Schmidtstraat 28 | 1822 MB Alkmaar | e. info@inexans.nl | disclaimer